nova
 
 
 Irsko - setkání s irskou prezidentkou 2006 / Ireland - meeting with Irish President in 2006
 
1 2 3 4  

Irsko - kabelová televize / Ireland - Cable TV

1  2  3  4 5
 6  7  8  9  10
 11        

Irsko - setkání s českým prezidentem 2008 / Ireland - a meeting with Czech President in 2008

1 2      


Palestina / Palestine

1
2
3 Obrázek #4 5
 Obrázek #6  Obrázek #7  Obrázek #8  Obrázek #9  Obrázek #10
 Obrázek #11  Obrázek #12  Obrázek #13  Obrázek #14  Obrázek #15


Palestina – Tubas / Palestine - Tubas

 1 Obrázek #2 Obrázek #3 Obrázek #4  Obrázek #5
Obrázek #6  Obrázek #7  Obrázek #8  Obrázek #9  Obrázek #10
 Obrázek #11