nova
 
 
 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA
 • Řízení rekonstrukce energetického systému hotelu Hilton v Praze po povodních - 2002
 • Lonza Kouřim – dodávka a montáž elektro nn a vn pro Kentech - Irsko - 2003/4
 • Řízení výstavby heliportu nemocnice Bulovka - 2004
 • Řízení výstavby TSE, vn a nn rozvody Liblice - STE - 2004/5
2. IRSKO
 • Výstavba venkovního vedení VN 33 kV v okolí Dublinu na sítích ESB - Sierra - 2003/4
 • Elektroinstalace obchodní domy Dublin - Kentech/Dornan - 2004/5
 • Elektroinstalace apartmány Dublin - UpDate - 2005
 • Dodávka a montáž technologii GSM - Sierra - 2005
 • Telekomunikační práce na sítích Eircom – Clarke – 2004/5
 • Montáž technologií pro mobilní sítě - Spectrum 2006/7
 • Montáž kabelové televize - Sierra - 2006/09
3. PALESTINA
 • Projekt, dodávka , realizace projektu elektrifikace 33 kV v Palestině
 • Dodávky pro stavbu energetického systému oblasti Toubas v Palestině, při plnění programu vlády ČR – Rozvojová pomoc - 2003
 • Budování malých a středních zdrojů a souvisejících rozvodných sítí ve vybraných oblastech Palestiny - MPO - 2006 až 2011
 • Výstavba servisně opravárenského závodu na distribuční transformátory – Česká rozvojová agentura a Governorate Palestina 2009 / 2010.
4. VELKÁ BRITÁNIE
 • Rekonstrukce venkovních telekomunikací na sítích BT - Clarke - county Essex , West Sussex - 2004/5
 • Pokládka, montáž optických kabelů na sítích BT - PES/Fujitsu - Skotsko - 2004/5
5. BANGLADÉŠ
 • Dodávka materiálu a šéfmontáž při rekonstrukci buzení elektrárny Chittagong v Bangladéši - Škodaexport 2004/5
 • Dodávka materiálu a šéfmontáž při rekonstrukci buzení elektrárny Khulna v Bangladéš - Škodaexport 2004/5
6. ZEMĚ BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU
 • Montáž dálkového ovládání světlotechnického systému letiště Tbilisi - 2003
 • Dodávky ND pro letištní osvětlovací systémy ruských letišť elektromontážní firmě AEROKOM Moskva - 2003
 • Dodávky ND pro letištní osvětlovací systémy ukrajinských letišť elektromontážní firmě AFL Impex - 2004
7. EGYPT
 • Dodávka pro měnírny - Strojexport 2003